Hộp Giấy Carton

  • Chất liệu giấy in: Giấy Carton 3 lớp, 5 lớp hoặc 7 lớp
  • Kỹ thuật in: In lụa 1 màu, 2 màu
  • Gia công sau in: Bế dán